100 mFt támogatásig

 • Érdeklődni: 

Beszteri István

nullahat húsz 253-1706


Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

A támogatásra rendelkezésre álló összes keretösszeg: 50 Mrd Ft

Támogatott projektek száma: 600-700 db

Támogatás formája: vissza nem térítendő tőketámogatás.

A támogatás benyújtásának határideje is módja

Első szakasz

2021. július 7. - 2021. július 20.

Második szakasz

2021. július 21. - 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz:

2021. augusztus 4. - 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz:

2021. augusztus 18. - 2021. augusztus 31.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységhez[1] tartozó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek.

· Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületek szerint:

· célterület: élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N kategória: teherautó, furgon) beszerzése. Korlát: max nettó 10 millió Ft.

· célterület: Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, habzóbor készítéséhez, ezek kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek, új technológiai rendszerek.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséged új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N kategória: teherautó, furgon). Korlát: max nettó 10 millió Ft.

· A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és / vagy élelmiszeripari-és / vagy borászati termékek előállítását / feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.

A megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása maximum annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott telephelyen elérhető fogyasztók együttes hőenergiafogyasztására elegendő. Hálózatba történő energia értékesítés engedélyezett, de a betáplált energia éves mennyisége a fenntartási időszak alatt nem lehet több, mint az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztása. (A meglévőket is figyelembe kell venni.)

A megújuló energiaforrások lehetnek az épületek és berendezések energiaellátásának eszközei is, de önálló beruházási elemek is.

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek.

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek

· Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységek együtt támogathatók:

 • a tevékenységekhez (pl.: új gépek, berendezések beszerzése, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztés) kapcsolódó általános költségek (pl.: építészek, mérnökök díjai, hatósági díjak, projekt-előkészítés, projektmenedzsment)
 • immateriális beruházásokhoz (szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, eljárások) kapcsolódó tevékenységek

· Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak az A. célterület: "Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása" valamely önállóan támogatható tevékenységéhez kapcsolódóan támogathatók mindekét célterület tekintetében.

 • az élelmiszeripari-és / vagy borászati tevékenységek ellátásához / végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati Infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek.

Nem támogatható tevékenységek

 • épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása,
 • TEÁOR 1020 - halfeldolgozás és tartósítás,
 • TEÁOR 109 - takarmánygyártás,
 • erőgépek, személyszállító gépjárművek,
 • ingatlan vásárlás,
 • új üzem létesítése (zöldmezős - újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli - beruházás),
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó,
 • használt gépek, eszközök, anyagok, egyszer használatos eszközök, göngyöleg,
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Egyéb műszaki, szakmai elvárások, információk

 • Építési engedélyköteles tevékenység kizárólag megújuló energiaforrást hasznosító technológia kiépítése, létesítése kapcsán támogatott.
 • Kizárólag első üzembe helyezésű, legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése lehetséges.
 • A fenntartási időszak alatt a munkavállalói bázislétszámot fenn kell tartani.
 • A projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Fenntartási kötelezettség: 5 év.
 • Önerő: legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része.

Támogatást igénylők köre

· célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 • a kérelem benyújtását megelőző (vagy ha nincs adat, az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott,
 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. termék feldolgozására irányul.

· célterület: Borászati üzemek fejlesztése

 • Mezőgazdasági termelő, amennyiben:
 • a kérelem benyújtását megelőző (vagy ha nincs adat, az azt megelőző) teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági termelésből származott,
 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel,
 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.
 • Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikor- és kisvállalkozás, amely:
 • a támogatás benyújtását megelőző teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel,
 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

Többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy költségvetési szerv csak a Kormány előzetes hozzájárulásával (dokumentum) pályázhat.

Támogatásban nem részesíthető

 • Kollektív beruházás.
 • Akik a jelen felhívásban (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21) már részesültek támogatásban az adott célterületen.
 • 2. célterület esetében adott gép, technológiai berendezés, stb. vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez már kapott támogatást,
 • A VP3-4.2.1-4.2.2-21 "Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése" keretében már kapott támogatást és hatályos támogatói okirattal rendelkezik, vagy ennek keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és még nem született támogatói döntés, vagy döntéssel szembeni kifogás elbírálása van folyamatban.
 • Az 1. célterületnél nem adható támogatás:
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
 • állami támogatás visszafizetését elmulasztó igénylőnek,
 • halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
 • energiahatékonysági intézkedéshez és a megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás kivételével elsődlegesen mezőgazdasági termeléshez,
 • mezőgazdasági termék feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha a támogatás összege az elsődleges termelőtől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott termék ára vagy mennyisége alapján rögzített, vagy ha a támogatás az elsődleges termelőnek történő teljes vagy részleges továbbításától függ.
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez - ha közvetlenül kapcsolódik az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel felmerülő egyéb folyó kiadáshoz,
 • ha import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
 • versenyképtelen szénbányák bezárásához.
 • Nem nyújtható be regionális támogatás, ha a kérelem beadását megelőző két évben volt tevékenységáthelyezés az eredeti létesítmény és a támogatott létesítmény között, vagy a kérelmező egy vállalatcsoportba tartozó valamely egységében munkahelyek szűnnek meg hasonló tevékenység körében.
 • -Nem nyújtható be energia termeléshez beruházási támogatás: ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt lévő bioüzemanyagokhoz, vízvédelmi feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez, a létesítmény működésének megkezdését követően, a termelés eredményétől függően, működési célra.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: max. 100 millió Ft

 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

Regionális beruházási támogatás esetén:

· A támogatási intenzitás maximuma (a közép-magyarországi régión kívül), azzal együtt, hogy nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban adható 50%-ot:

 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%,
 • Közép-Dunántúl: 35%,
 • Nyugat-Dunántúl: 25%
 • mezőgazdasági kisvállalkozás: +20%,
 • mezőgazdasági középvállalkozás: +10%

· A támogatási intenzitás maximuma (a közép-magyarországi régión kívül), azzal együtt, hogy nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban adható 40%-ot:

 • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken: 35%
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu: 20%
 • mezőgazdasági kisvállalkozás: +20%,
 • mezőgazdasági középvállalkozás: +10%

· Nagyberuházás esetén (a közép-magyarországi régión kívül és belül):

- 50 millió EUR elszámolható költségig az adott területen fent meghatározott mérték 100%-a,

- 50 millió EUR és 100 millió EUR közötti költségig az adott területen fent meghatározott mérték 50%-a.

Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházás esetén

 • A támogatás maximuma az elszámolható költség 45%-a: ha a környezetvédelmi beruházási költség az összköltségen belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként határozható meg. Ha az elszámolható költség nem az előbbi szerint határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás nélkül megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát projekt költségének a különbsége számolhat el.
 • 30%, ha kisméretű létesítménynél nem létezik hasonló, környezetbarát beruházás,
 • 100%, ha a támogatást egyértelműen, átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen, valódi versenyeztetéssel, valamennyi vállalkozás részvételével való ajánlattételi eljárás keretében nyújtják.
 • középvállalkozásnál: +10 %,
 • kisvállalkozásnál: +20%
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl (KMR-en kívül): +15 %
 • Közép-Magyarország (KMR-en belül): Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, továbbá Piliscsaba és Pilisjászfalu: +5%

[1] Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás)