100 mFt támogatás felett

Érdeklődni:

Beszteri István

nullahat húsz 253-1706

 • VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21

Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése

A támogatásra rendelkezésre álló összes keretösszeg: 200 Mrd Ft

Támogatott projektek száma: 400-500 db

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás benyújtásának határideje is módja

Első szakasz

2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.

Második szakasz

2021. szeptember 28. - 2021. október 11.

Harmadik szakasz:

2021. október 12. - 2021. október 25.

Negyedik szakasz:

2021. október 26. - 2021. november 8.

Ötödik szakasz

2021. november 9. - 2021. december 7.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységhez[1] tartozó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek.

· Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületek szerint:

· célterület: élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása
 • Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N kategória: teherautó, furgon) beszerzése. Korlát: max nettó 20 millió Ft.
 • A feldolgozási tevékenységhez kapcsolódó épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A feldolgozási tevékenységhez kapcsolódóan energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítés, felújítás (pl.: üzemek műgyantázása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

· célterület: Borászati üzemek fejlesztése

 • Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, habzóbor készítéséhez, ezek kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek, új technológiai rendszerek.
 • Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.
 • Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N kategória: teherautó, furgon). Korlát: max nettó 20 millió Ft.
 • A borászati tevékenységet szolgáló épületek, építmények építése, kialakítása, bővítése.
 • A borászati tevékenységhez kapcsolódó, energetikai hatékonyságnövelést nem célzó korszerűsítések, felújítások. (pl: borászati tartályok bevonatolása, víz- és szennyvízkezelési fejlesztések)

· Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák mindkét célterületnél egységesen

· Energiafelhasználás csökkentésére irányuló tevékenységek

Meglévő, termeléshez és/vagy élelmiszeripari és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó létesítmények, épületek, technológiák energetikai hatékonyságnövelés céljából való felújítása, korszerűsítése

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró-csere/korszerűsítés, hővisszanyerő szellőzés korszerűsítése, létesítése stb.);
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése (Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése, hőtermelők cseréje korszerű, nagyhatásfokú berendezésekre, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, hulladékhő hasznosítási lehetőségek kiaknázása stb.);
 • Világítási rendszerek korszerűsítése (Fényforrások, világítótestek cseréje. Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek stb.);
 • Technológiai folyamatok, gépek, berendezések energetikai korszerűsítése (Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.).

· Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

Az élelmiszeripari- és borászati üzemben zajló gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli, a termeléshez és/vagy élelmiszeripari- és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (Napkollektorok, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia, biogáz termelés, napelemes rendszer, szélenergia).

A berendezés termelési kapacitása max. annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve a telephelyen lévő fogyasztók együttes hőenergia fogyasztása. A hálózatba értékesítés engedélyezett, de annak éves mennyisége a fenntartási időszak alatt nem lehet több, mint a fogyasztási hely éves energiafogyasztása. A technológiák szolgálhatják az épületek és technológiai berendezések energiaigényét is, de különálló beruházási elemek is lehetnek.

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek.

Választható, de önállóan nem támogatható tevékenységek

· Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységek együtt támogathatók:

 • a megvalósítandó tevékenységekhez kapcsolódó egyéb tevékenységek (pl.: építészek, mérnökök díjai, hatósági eljárási díjak, tanácsadói, projekt-előkészítési, projektmenedzsment költségek)
 • immateriális beruházásokhoz (szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, eljárások) kapcsolódó tevékenységek

· Az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak az "A" célterület: "Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása" valamely önállóan támogatható tevékenységéhez kapcsolódóan támogathatók

 • Telepi infrastuktúra fejlesztése;
 • Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • ingatlan vásárlása (korlát: összes elszámolható költség max. 2%-a)

Nem támogatható tevékenységek

 • TEÁOR 1020 - halfeldolgozás és tartósítás,
 • TEÁOR 109 - takarmánygyártás,
 • erőgépek, személyszállító gépjárművek,
 • a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó,
 • használt gépek, eszközök, anyagok, egyszer használatos eszközök, göngyöleg,
 • folyékony bioüzemanyag előállítása.

Egyéb műszaki, szakmai elvárások, információk

 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó - "Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása" - tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 • A minimálisan elvárt 10%-os hatékonyságjavulást igazolni is szükséges a felújítással érintett épület(rész) egészére vonatkozóan. Kivételek:
 • ha nem újít fel épületet, csak valamely gépészeti alrendszert korszerűsít, akkor elég az adott alrendszernél igazolni a 10%-ot
 • ha több gépészeti alrendszert újít, de épületet nem újít fel, akkor a 10%-os csökkenést a teljes gépészetre kell igazolni,
 • kizárólag épület építészeti felújításánál az épület jelenlegi fajlagos hőveszteség-tényezőjét kell összehasonlítani a korszerűsítés utánival és elérni a 10%-os javulást.
 • Az energetikai hatékonyság javulását a teljes projektre kell vizsgálni. Tehát ha épület felújításra és technológia korszerűsítésére is sor kerül, az energiahatékonyság javulást az építések és technológiai beruházások összességén kell kimutatni. Az összesített jelenlegi energiafogyasztáshoz képest kell elérni 10%-os csökkenést az összesített tervezett energiafogyasztásban.
 • Biogáz technológia alkalmazásánál a felhasznált gabonafélék, keményítő- és cukortartalmú növények aránya nem érheti el a betáplált inputanyagok mennyiségének az 50%-át.
 • Mezőgazdasági eredetű biomassza alapú megújuló energia alkalmazásánál az alapanyag csak az EU szerződés 1. sz. mellékletében lévő mezőgazdasági termék (Annex I.), valamint ilyen termék előállítása, felhasználása során keletkező melléktermék lehet.
 • Ha a biomassza alapú megújuló energia elsődleges célja a villamos energiatermelés, akkor az önfogyasztás felett keletkezett hő legalább 25%-át saját gazdaságon belül kell hasznosítani.
 • Kizárólag első üzembe helyezésű, legfeljebb két éve gyártott gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése lehetséges.
 • A fenntartási időszak alatt a munkavállalói bázislétszámot fenn kell tartani.
 • Felújítás vagy bővítés a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg.
 • A projekt végrehajtására 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Fenntartási kötelezettség: 5 év.
 • Önerő: legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett része. Regionális beruházás esetén a támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell rendelkeznie.

Támogatást igénylők köre

· célterület: Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás[2]:

 • a támogatott tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, teljes, lezárt üzleti évvel rendelkezik.

· célterület: Borászati üzemek fejlesztése

Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező vállalkozás[3]:

 • a támogatásban szereplő tevékenység Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati terméket használ fel,
 • a támogatásban szereplő tevékenység kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul,
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó, lezárt, teljes üzleti évvel rendelkezik.

Többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaság vagy költségvetési szerv csak a Kormány előzetes hozzájárulásával (dokumentum) pályázhat.

Támogatásban nem részesíthető

 • Kollektív beruházás, konzorcium egyik célterületen sem nyújthat be támogatást.
 • Akik a jelen felhívásban (VP3-4.2.1-4.2.2.-2-21) már részesültek támogatásban az adott célterületen.
 • A VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 "Élelmiszeripari üzemek fejlesztése" keretében már kapott támogatást és hatályos támogatói okirattal rendelkezik, vagy ennek keretében támogatási kérelmet nyújtott be, és még nem született támogatói döntés, vagy döntéssel szembeni kifogás elbírálása van folyamatban.
 • Az 1. célterületnél nem adható támogatás:
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak,
 • állami támogatás visszafizetését elmulasztó igénylőnek,
 • halászati és akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez
 • energiahatékonysági intézkedéshez és a megújuló energia termeléshez nyújtott beruházási támogatás kivételével elsődlegesen mezőgazdasági termeléshez,
 • mezőgazdasági termék feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozás részére, ha a támogatás összege az elsődleges termelőtől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott termék ára vagy mennyisége alapján rögzített, vagy ha a támogatás az elsődleges termelőnek történő teljes vagy részleges továbbításától függ.
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez - ha közvetlenül kapcsolódik az exportált mennyiséghez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez, vagy az exporttevékenységgel felmerülő egyéb folyó kiadáshoz,
 • ha import áru helyett hazai áru használatától teszi függővé,
 • versenyképtelen szénbányák bezárásához.
 • Nem nyújtható be regionális támogatás, ha a beadást megelőző két évben: volt tevékenységáthelyezés az eredeti létesítmény és a támogatott létesítmény között, vagy az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét elégíti ki, vagy a kérelmező egy vállalatcsoportba tartozó valamely egységében munkahelyek szűnnek meg hasonló tevékenység körében.
 • Nem nyújtható be energiahatékonysági beruházás: már elfogadott, de még nem hatályos uniós szabványnak való megfelelés érdekében,
 • Nem nyújtható be megújuló energiatermeléshez beruházási támogatás: ellátási vagy bekeverési kötelezettség hatálya alatt lévő bioüzemanyagokhoz, vízvédelmi feltételeket nem teljesítő vízerőművekhez, a létesítmény működésének megkezdését követően, a termelés eredményétől függően, működési célra.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 100 millió Ft, maximum 5 Mrd Ft.

 • közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a
 • nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a

Regionális beruházási támogatás esetén:

· A támogatási intenzitás maximuma (a közép-magyarországi régión kívül), azzal együtt, hogy nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban adható 50%-ot:

 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl: 50%,
 • Közép-Dunántúl: 35%,
 • Nyugat-Dunántúl: 25%
 • mikro- és kisvállalkozás esetén: +20%,
 • középvállalkozás: +10%

· A támogatási intenzitás maximuma (a közép-magyarországi régión belül), azzal együtt, hogy nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban adható 40%-ot:

 • Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény: 35%
 • Piliscsaba, Pilisjászfalu: 20%
 • mikro- és kisvállalkozás: +20%
 • középvállalkozás: +10%

· Nagyberuházás esetén (a közép-magyarországi régión kívül és belül):

 • 50 millió EUR elszámolható költségig az adott területen fent meghatározott mérték 100%-a,
 • 50 millió EUR és 100 millió EUR közötti költségrészre az adott területen fent meghatározott mérték 50%-a.

Energiahatékonysági beruházás esetén:

 • A támogatás maximális mértéke az elszámolható költség 30%-a.
 • Középvállalkozás: +10%
 • Mikro- és kisvállalkozás: +20%
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban (KMR-en kívül): +15%
 • Közép-Magyarország régióban (KMR-en belül) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, továbbá Piliscsaba és Pilisjászfalu: +5%

Megújuló energia termeléshez nyújtott beruházás esetén

 • A támogatás maximuma az elszámolható költség 45%-a: ha a környezetvédelmi beruházási költség az összköltségen belül külön beruházásként vagy egy már működő létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként határozható meg. Ha az elszámolható költség nem az előbbi szerint határozható meg, a támogatott beruházás költségének és egy, a támogatás nélkül megvalósítható hasonló, kevésbé környezetbarát projekt költségének a különbsége számolhat el.
 • 30%, ha kisméretű létesítménynél nem létezik hasonló, környezetbarát beruházás,
 • 100%, ha a támogatást egyértelműen, átláthatóan és megkülönböztetés-mentesen, valódi versenyeztetéssel, valamennyi vállalkozás részvételével való ajánlattételi eljárás keretében nyújtják.
 • középvállalkozásnál: +10 %,
 • mikro- és kisvállalkozásnál: +20%
 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl (KMR-en kívül): +15 %
 • Közép-Magyarország (KMR-en belül): Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken, továbbá Piliscsaba és Pilisjászfalu: +5%

[1] Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás), és TEÁOR 109 (takarmánygyártás)

[2] Vállalkozásmérettől függetlenül, beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezeteket, a termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet.

[3] Vállalkozásmérettől függetlenül, beleértve a mezőgazdasági őstermelőt, az őstermelők családi gazdaságát, a szövetkezeteket, a termelői csoportot, a termelői szervezetet, a szociális szövetkezetet. Ide írhatsz...